Dr. Jonh Butler az egyesületünk munkásságát elismreve a jelölést elfogadta így a mai naptól 2022.05.30.  jogosult a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület örökös tiszteletbeli tag cím viselésére.

Az összpontosított, fókuszált figyelmi állapotban a személynek egyaránt nő a megértő és megoldási képessége, ami nagyobb kontrollt is eredményez, ez a tény önmagában is biztosítja azt, hogy csak olyan szuggesztiókat/javaslatokat fogadjon el, ami a célját szolgálja.

A pszichológia és az orvoslás is a megismételhetőség válságát éli, ugyanakkor ezen szakmák becsületét helytelen Törvényalkotással kívánják helyreállítani.
Mint írják a pszichoterápia különböző pszichológiai módszereken alapul, de egyik kifejezés sincs pontosan meghatározva mit is jelent….

Érdekes, hogy ezzel a hírrel nincs tele a sajtó!

Az alkotmánybíróság az úgynevezett „kuruzsló törvényről” megállapította, hogy az alaptörvény-ellenességet idézet elő azáltal, hogy nem felel meg a normavilágosság alkotmányos követelményének.

Ezért az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. március 31. napjáig tegyen eleget.

Az alkotmánybíróság határozata indoklásának lényeges, hogy a alaptörvény-ellenes helyzetet okoz, hogy a kifogásolt tényállás megfogalmazásában nem világos, hogy milyen tevékenységeket foglal magában az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenység, így

Ausztrália esete, ahogyan a szükségtelen hipnoterápiás gyakorlat korlátozását felülvizsgálta, majd a korlátozást hatályon kívül helyezte. Olvassd tovább! Érdemes belőle tanulni.

Ismert, hogy a BTK 187 §. kiegészítésével kapcsolatban sok vita merült fel, de a legnagyobb probléma az alkalmazásában van. És mivel nem várható el, hogy a jogalkalmazóik minden területen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, ezért felajánljuk szakértői szolgáltatásunkat a hipnózis és hipnoterápia területén, amely a BTK. 187. § és az  Eütv. 103. § keretdiszpozícióval hozható kapcsolatba……….

Ma Magyarországon több száz olyan egyéni és társas vállalkozás működik amely gyakorloja a hipnózis és hipnoterápia tevékenységet, mint nem egészségügyi szolgáltatást ugyanakkor nem tudja megnyugtatóan besorolni tevékenységét mert az  egyaránt hiányzik a TEÁOR és az ÖVTJ-ből is.

A hipnózist, hipnoterápiát egyaránt végezni lehet

Hosszan tartó közigazgatási eljárásban kitartó munkával egy hipnoterapeuta kollégánknak a saját ügyében sikerült érvényre juttania, hogy a hipnózis és hipnoterápia nem csak egyészségügyi tevékenységként folytatható. esetét itt olvashatjátok.

Meghívunk a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület nyílvános rendezvényeire.

Mivel volt olyan vélemény is, amiben a hipnózis, hipnoterápia tiltásának a vélelmezése is felmerült szükségesnek találtuk, hogy egyesületünk is állást foglaljon.