Legújabb híreink

Állásfoglalás a hipnózis, hipnoterápia magyarországi végzéséről, jogi helyzetéről

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület úgy tekint a hipnoterápiára, mint egy a támogatás nyújtását és a problémák enyhítését célzó, valamint az emberek önmaguk menedzselésére vonatkozó képességeinek használatára és az erre vonatkozó tudás átadására irányuló gyakorlatra
2020.02.01./Szerző: Pintér László

Dr. John Butler újra magyarországon tart tanfolyamot

Dr. John Butler egyesületünk örökös tagja újra Magyarországon tart: Haladó Analitikus Hipnózis Tanfolyamot.
2023. 11.06-11-ig. Jelentkezni lehet:
2023.05.28./Szerző: Pintér László

Dr. John Butler örökös tiszteletbeli tag

Dr. Jonh Butler az egyesületünk munkásságát elismreve a jelölést elfogadta így a mai naptól 2022.05.30.  jogosult a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület örökös tiszteletbeli tag cím viselésére.
2022.06.16./Szerző: Pintér László

Az alkotmánybíróság az úgynevezett „kuruzsló törvényről” megállapította, hogy az alaptörvény-ellenességet idézet elő.

Érdekes, hogy ezzel a hírrel nincs tele a sajtó!

Az alkotmánybíróság az úgynevezett „kuruzsló törvényről” megállapította, hogy az alaptörvény-ellenességet idézet elő azáltal, hogy nem felel meg a normavilágosság alkotmányos követelményének.

Ezért az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. március 31. napjáig tegyen eleget.

Az alkotmánybíróság határozata indoklásának lényeges, hogy a alaptörvény-ellenes helyzetet okoz, hogy a kifogásolt tényállás megfogalmazásában nem világos, hogy milyen tevékenységeket foglal magában az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenység, így
2021.07.09./Szerző: Pintér László

Reflexió a life.hu-n a hipnoterápiáról megjelentetett téves információkkal kapcsolatban

Az összpontosított, fókuszált figyelmi állapotban a személynek egyaránt nő a megértő és megoldási képessége, ami nagyobb kontrollt is eredményez, ez a tény önmagában is biztosítja azt, hogy csak olyan szuggesztiókat/javaslatokat fogadjon el, ami a célját szolgálja.
2021.12.06./Szerző: Pintér László

Beadvány a 2019 évi CXI. “kuruzsló törvény” újra gondolása kapcsán

A pszichológia és az orvoslás is a megismételhetőség válságát éli, ugyanakkor ezen szakmák becsületét helytelen Törvényalkotással kívánják helyreállítani.
Mint írják a pszichoterápia különböző pszichológiai módszereken alapul, de egyik kifejezés sincs pontosan meghatározva mit is jelent....
2021.11.15./Szerző: Pintér László

Ausztrália esete, ahogyan a hipnoterápiás gyakorlat korlátozását hatályon kívül helyezte.

Ausztrália esete, ahogyan a szükségtelen hipnoterápiás gyakorlat korlátozását felülvizsgálta, majd a korlátozást hatályon kívül helyezte. Olvassd tovább! Érdemes belőle tanulni.
2021.06.01./Szerző: Pintér László

Törvényszékek és az ÁNTSZ tájékoztatása a hipnózis szakérői tevékenységről

Ismert, hogy a BTK 187 §. kiegészítésével kapcsolatban sok vita merült fel, de a legnagyobb probléma az alkalmazásában van. És mivel nem várható el, hogy a jogalkalmazóik minden területen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, ezért felajánljuk szakértői szolgáltatásunkat a hipnózis és hipnoterápia területén, amely a BTK. 187. § és az  Eütv. 103. § keretdiszpozícióval hozható kapcsolatba..........
2021.03.17./Szerző: Pintér László