Legújabb híreink

Az alkotmánybíróság az úgynevezett „kuruzsló törvényről” megállapította, hogy az alaptörvény-ellenességet idézet elő.

Érdekes, hogy ezzel a hírrel nincs tele a sajtó!

Az alkotmánybíróság az úgynevezett „kuruzsló törvényről” megállapította, hogy az alaptörvény-ellenességet idézet elő azáltal, hogy nem felel meg a normavilágosság alkotmányos követelményének.

Ezért az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. március 31. napjáig tegyen eleget.

Az alkotmánybíróság határozata indoklásának lényeges, hogy a alaptörvény-ellenes helyzetet okoz, hogy a kifogásolt tényállás megfogalmazásában nem világos, hogy milyen tevékenységeket foglal magában az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenység, így
2021.07.09./by Pintér László

Ausztrália esete, ahogyan a hipnoterápiás gyakorlat korlátozását hatályon kívül helyezte.

Ausztrália esete, ahogyan a szükségtelen hipnoterápiás gyakorlat korlátozását felülvizsgálta, majd a korlátozást hatályon kívül helyezte. Olvassd tovább! Érdemes belőle tanulni.
2021.06.01./by Pintér László

Törvényszékek és az ÁNTSZ tájékoztatása a hipnózis szakérői tevékenységről

Ismert, hogy a BTK 187 §. kiegészítésével kapcsolatban sok vita merült fel, de a legnagyobb probléma az alkalmazásában van. És mivel nem várható el, hogy a jogalkalmazóik minden területen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, ezért felajánljuk szakértői szolgáltatásunkat a hipnózis és hipnoterápia területén, amely a BTK. 187. § és az  Eütv. 103. § keretdiszpozícióval hozható kapcsolatba..........
2021.03.17./by Pintér László

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület ajánlása a hipnózis és hipnoterápia besorolására a Központi Statisztikai Hivatalnak a TEAOR és ÖVTJ számokhoz

Ma Magyarországon több száz olyan egyéni és társas vállalkozás működik amely gyakorloja a hipnózis és hipnoterápia tevékenységet, mint nem egészségügyi szolgáltatást ugyanakkor nem tudja megnyugtatóan besorolni tevékenységét mert az  egyaránt hiányzik a TEÁOR és az ÖVTJ-ből is.

A hipnózist, hipnoterápiát egyaránt végezni lehet
2021.01.16./by Pintér László

Vereséget szenvedett a pszichológus kartell

Hosszan tartó közigazgatási eljárásban kitartó munkával egy hipnoterapeuta kollégánknak a saját ügyében sikerült érvényre juttania, hogy a hipnózis és hipnoterápia nem csak egyészségügyi tevékenységként folytatható. esetét itt olvashatjátok.
2020.11.13./by Pintér László

Rendezvények

Meghívunk a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület nyílvános rendezvényeire.
2020.04.17./by Pintér László

Állásfoglalás a 2019 év CXI számú törvényről

Mivel volt olyan vélemény is, amiben a hipnózis, hipnoterápia tiltásának a vélelmezése is felmerült szükségesnek találtuk, hogy egyesületünk is állást foglaljon.
2020.03.23./by Pintér László

Állásfoglalás a hipnózis, hipnoterápia magyarországi végzéséről, jogi helyzetéről

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület úgy tekint a hipnoterápiára, mint egy a támogatás nyújtását és a problémák enyhítését célzó, valamint az emberek önmaguk menedzselésére vonatkozó képességeinek használatára és az erre vonatkozó tudás átadására irányuló gyakorlatra
2020.02.01./by Pintér László