Vállalati és jogi információk

Vállalati információk

A szervezet:

 • neve: Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület
 • székhelye (levelezési címe): 1205 Budapest, Mártonffy utca 91.
 • elérhetősége: 1205 Budapest, Mártonffy utca 91., info@hipnoziserdekvedelem.hu
 • adószáma: 19235671-1-43
 • nyilvántartási száma: 01-02-0017343

Jogi információk

A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen
tanulmányozza át.

Szerzői jogok

A honlapon található tartalom a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület szellemi alkotása és tulajdona. Erre
tekintettel a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi
és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruházott át. Tilos a honlapon
található tartalom részbeni vagy teljes újra előállítása, nyilvános közzététele, előadása, terjesztése, illetve
egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal történő felhasználása a tulajdonos
előzetes írásos engedélye nélkül.

A felelősség kizárása

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület:

 • a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden
  felelősséget, amely a honlap működtetésével kapcsolatban a felhasználóval szemben felmerülhet.
 •  a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében mindent tőle telhetőt elkövet és a
  lehető legnagyobb körültekintéssel jár el.
 • semmilyen felelősséget nem vállal a honlap tartalmának megbízhatóságáért, teljességéért,
  helyességéért, bárminemű felhasználásával összefüggésben esetegesen bekövetkező károkért.

Változtatás joga

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület fenntartja magának a honlapon található információ előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát továbbá nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra,
bár törekszik rá, hogy a honlapon elérhető információ mindig aktualizált legyen.

Pintér László
Elnök
Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület