Hipnózis Szabad Gyakorlásának Érdekvédelme

Mert mindenki érdeke!

Miért érdemes tagnak lenni

 • Jogi és etikai védelmet és iránymutatást adunk.
 • Képviseljük a tagság, a szakma érdekeit.
 • Szupervíziót biztosítunk.
 • Segítünk a tovább fejlődésben.
 • Lehetőséget biztosítunk az ismertségre.
 • Tagjaink felé a Kliensek bizalommal vannak, mert egyesületi tagságuk garanciát jelent a számukra!

Mit teszünk a Kliensekért

 • Közérthetően beszélünk arról, hogy mi a hipnoterápia, mire alkalmazható.
 • Az általunk minősített hipnoterapeuták magas szakmai és etikai követelményekről tettek tanúbizonyságot.
 • Működésüket szigorú szakmai felelősségre vonhatóság mellett gyakorolják.

Miért jöttünk létre

Kik vagyunk

Egyesületünk egy önszabályozó szakmai szervezet. Azoknak a terapeutáknak az egyesülése akik a hipnózist/hipnoterápiát a szakmai gyakorlatuk szerves részeként alkalmazzák.

Meggyőződésünk, hogy a hipnózis, hipnoterápia egy olyan csodálatos eszköz az emberiség számára, amit az emberi tevékenységek széles körében lehet és érdemes is alkalmazni, s mint ilyet, senki sem korlátozhat vagy sajátíthat ki!

Fontosnak tartjuk, hogy:

 • ahhoz, hogy tudjunk segíteni másoknak, magunkon is dolgoznunk szükséges;
 • fontosabb tudatában lenni annak a ténynek, hogy minden ember más és más és ezt tiszteletben tartani az egyes hipnózis foglalkozások során, minthogy elméleteket, diplomákat halmozni és közben elveszteni a tisztánlátásunkat, empátiánkat;
 • a hipnózist, hipnoterápiát gyakorló tagjaink az egyesület által minősítettek legyenek, mert ez a minősítés egyaránt szolgálja a hipnózist gyakorló és a hipnózist igénybevevő érdekeit.

Többen is vannak tagjaink között akik jogtalan támadásokat szenvedtek, azoktól a szervezetektől akik ki akarják sajátítani a hipnózist, hipnoterápia gyakorlását, ezért is döntöttünk úgy, hogy szükséges megvédeni a hipnózis, hipnoterápia szabad gyakorlását. Amikor a hipnózis-hipnoterápia szabad gyakorlásának a védelmét látjuk el, akkor valójában a társadalom érdekeit védjük: a védelemmel biztosítjuk a társadalom minden tagja számára, hogy szabadon meggyőződése alapján választhasson segítőt a problémái megoldásában.

Tagjaink között – a teljesség igénye nélkül – található orvos, kineziológus, csontkovács, jogász, …. materialista és spirituális beállítottságú egyaránt: a közös bennünk, hogy mindannyian elkötelezetten foglalkozunk hipnózissal, hipnoterápiával.

Egyesületünk örökös tizteletbel tagja a nemzetközi elismertségnek is örvendő Dr. John Butler.

Állásfoglalás

A hipnózis, hipnoterápia magyarországi végzéséről, oktatásáról, jogi helyzetéről.

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület úgy tekint a hipnoterápiára, mint egy a támogatás nyújtását és a problémák enyhítését célzó, valamint az emberek önmaguk menedzselésére vonatkozó képességeinek használatára és az erre vonatkozó tudás átadására irányuló gyakorlatra, mely …

Állásfoglalás

a 2019. évi CXI. számú törvény kapcsán

Különböző egymással ellentétes értelmezések láttak napvilágot a 2019. évi CXI. számú törvénnyel kapcsolatban, és mivel volt olyan vélemény is, amiben a hipnózis, hipnoterápia tiltásának a vélelmezése is felmerült, szükségesnek találtuk, hogy egyesületünk is állást foglaljon.

KSH ajánlás

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület ajánlása a hipnózis és hipnoterápia besorolására a Központi Statisztikai Hivatalnak a TEAOR és ÖVTJ számokhoz

Hipnózis -Hipnoterápia szakértő

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület

A hipnózis – hipnoterápia szakértői tevékenységével és az ahhoz kapcsolódó minősítési eljárásával, a szakma és a közérdek számára is, fontos hiányt pótolt.