Hipnoterapeuták

A csapat

Azért dolgozunk, hogy megvédjük a hipnózis, hipnoterápia szabad gyakorlását, mert amikor a hipnózis-hipnoterápia szabad gyakorlásának a védelmét látjuk el, akkor valójában a társadalom érdekeit védjük: a védelemmel biztosítjuk a társadalom minden tagja számára, hogy szabadon meggyőződése alapján választhasson segítőt a problémája megoldásában.

Mi a közös bennünk?

Meggyőződésünk, hogy a hipnózis, hipnoterápia egy olyan csodálatos eszköz az emberiség számára, amit az emberi tevékenységek széles körében lehet és érdemes is alkalmazni, s mint ilyet a legszélesebb körben érdemes terjeszteni!

Pintér László

Hipnoterapeuta
Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület alapító tagja és elnöke

Szakmai tapasztalat
Hipnoterápiás tanulmányaimat a HTI (Hypnosis Training Institute of Hungary Balázs Attila és Péter Tamás vezetésével és a Hypnotherapy Training International John Butler vezetésével) szervezésében végeztem. Ez az iskola világviszonylatban elismert hipnoterapeuta képzőhely regisztrált képző intézmény a A.C.H.E-nél. Az egyetlen hivatalos jogosultsággal rendelkező iskola, mely oktathatja a Gil Boyne által kifejlesztett és védjegyezett gyors és nagyhatású Transforming Therapy-t. Külön büszkeséggel tölt el, hogy John Butlernél gyakorlati vizsgát tehettem és általa kíadott diplomával elismert hipnoterapeuta lehetek.

Továbbá elvégeztem a Szuggesztiók Alkalmazása a Szomatikus Orvoslásban Képzést a Magyar Hipnózis Egyesület és a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika közös szervezésében, és a Pszichoterápiás modellek elméleti kurzust az MHE., Prof. Bányai Éva vezetésével.

Gyakorlati területek
Nem szakosodtam egy vagy két területre, helyette “szakosodtam”  arra ami az emberi elmében létrejövő folyamatokra és azok megváltoztatására fókuszál. Nem csak hiszem, hanem biztosan tudom hogy minden ami a gondolataink-érzelmeink által a viselkedésünkben megnyílvánul egy tanulási folyamat eredménye és ez az eredmény megváltoztatható egy újabb tanulási folyamattal.

Hipnoterápiás nyelvek
Magyar

Elérhetőségek
www.hipnozis-terapia.hu
+36 1 413 0295,  +36 20 942 7217
info@hipnozis-terapia.hu

’Dr. Mayer László

Hipnoterapeuta – Parapszichológus
Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület alapító tag

Szakmai tapasztalat
A hipnoterápiával a parapszichológiai főiskolán ismerkedtem meg. Ott megszerzett tudásomat a HTI (Hypnosis Training Institute of Hungary ) szervezésében bővítettem. Az alap (The basics) vizsga elvégzése után sikeres vizsgát tettem a Transformationál Hypnosis tudásanyagból.

Mint parapszichológus hípnoterapeuta a természetes regenerálódás gyakorlatával foglalkozom.

Alkalmazott tudományok – Transformationál Hypnosis

  • Kronobiológiai Pszichogenetika
  • N.L.P. Neuro-Lingvisztikus Programozás
  • E.F.T. Emotional Freedom Techniques
  • Extrapszichológia
  • Alkalmazott táplálkozás tudományok gyakorlata
  • Tradicionális Népi Csontkovácsolás fogásai

Gyakorlati területek
Az én feladatom, hogy segítsek visszaadni az egyénnek a születésileg rá jellemző egészséges közérzetét és megtanítsam ezt az egyensúlyt fenntartani. Legyen az egyensúlytalanságnak oka fiziológiás, emocionális és/vagy mentális jellegű.

Ez egy olyan feladat, amihez két emberre van szükség.

Kell egy kezelő és kell egy kezelt (egészségre vágyó ember) és szükség van arra, hogy találkozzanak. Ezt a találkozást teszem lehetővé. Az általam kínált szolgáltatásokat, szakirányú ismeretek birtokában a legjobb tudásom szerint a tőlem elvárható körültekintéssel és a legteljesebb hivatástudattal gyakorlom.

Sajnos nem tudok meggyógyítani senkit, mert a gyógyulási folyamat a EMBER sajátos, veleszületett képessége. A gyógyulásért járó babérokat a természet kapja, és TE kedves leendő vendégem, aki felismerted, hogy segítségére van szükséged.

„….nincsenek titkok csak dolgok, amit még nem értettünk meg…”

Hipnoterápiás nyelvek
Magyar

Elérhetőségek
www.vital-studio.hu
+3620 9751 714
mayer.ambulance@gmail.com

Hárs Péter

integratív hipnoterapeuta, integrál tanácsadó
Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület alapító tag

Szakmai tapasztalat
Hipnózis tanulmányaimat a kanadai Hypnotism Training Institute of Alberta (HTIA)-nál, az angliai Hypnotherapy Training Institute of Britain (HTIB)-nél (összesen 600óra), és Dr. Daubner Bélánál a 1,5 éves Integratív Hipnoterapaeuta képzés  (integratív kommunikáció módosult tudatállapotban) keretén belül végeztem, a 3 éves integrál pszichológiát 2016-ban, a Pécsi Tudományegyetem BA Pszichológia szakát 2020-ban fejeztem be. 2020-ig 10 év alatt körülbelül 2000 terápiás órát vezettem több száz elégedett klienssel, és rengeteg saját önismereti munkával, terápiával és elvonulással magam mögött.

Gyakorlati területek
Egyéni segítői tevékenység.

Hipnoterápiás nyelvek
Magyar

Elérhetőségek
www.harspeter.hu
+3620 3784770
harspeter@harspeter.hu

Pesti Balázs

Hipnoterapeuta

Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület alapító tagja és alelnöke

Szakmai tapasztalat
2015-ben megalapítottam a Comprido Holistics-et, amit azóta is vezetek. Fizikai kezelésekkel kezdtem a munkámat, de korábbi hipnoterápiás élményeim, saját belső világom rendbetétele további lépéseket biztosítottak a hipnoterápia felé. 2016-ban végeztem el a The Hypnosis Training Institute of Hungary szervezésében a hipnoterapeuta képzést Balázs Attila és Péter Tamás vezetésével. A gyakorlati képzés során a hipnoterápia alapjaira az ő segítségükkel tettem szert.

Tanulmányaimat Londonban folytattam angol nyelven, ahol a Dr. John Butler – a hipnoterápia legnagyobb élő alakja – által vezetetett Hypnotherapy Training International iskola képzéseit végeztem el kiváló minősítéssel. John azóta is tanárom, mentorom és barátom. Nála szereztem meg a mester szintű gyakorlati tudást, ami állandóan bővül a tudásvágyam és munkám során megélt “csodák” során.
A folyamatos önfejlesztés, szakmai továbbképzések és az önmagammal és más emberekkel kapcsolatos kíváncsiság biztosítja számomra és a Comprido Holisticshez látogató kliensek számára is egyaránt azt a folyamatosan fejlődő, erősödő és kiteljesedő hiteles alapot, amire minden körülmények között bizalommal lehet számítani.

Gyakorlati területek
Holisztikus szemléletű kezelések jól felépített rendszere az, ami a Comprido Holistics egyedülállóságának és sikerének alapját képzi. Ez a szemlélet azt jelenti, hogy nem kizárólag az általad meglévőnek vélt problemá(i)ddal, hanem az egész lelkeddel, testeddel foglalkozunk Veled közösen!
A hosszú kezelésmenetekkel ellentétben, a Comprido Holistics hitvallása az, hogy belátható időn belül Önmagad legstabilabb támaszává válj, így számodra a legmegfelelőbben függetlenítve magadat a túl hosszú ideig tartó, és sok esetben fölösleges kezelésmenetektől, és kezelésformáktól!
Éppen megélt életszakaszod legfontosabb kérdéseire vagy problémáira a válaszokat a Comprido Holistics segítségével megleled önmagadban, hiszen minden lehetőség, válasz és erő Benned rejlik ahhoz, hogy a problémáidat megoldd, ami által saját, számodra legmegfelelőbb életedet tudod élni.

Hipnoterápiás nyelvek

Magyar, Angol

Elérhetőségek
www.compridoholistics.com
+36 70 638 1455
compridokft@gmail.com

Péter Tamás

Hipnózis szakértő, mester hipnotizőr
Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület alapító tagja

Szakmai tapasztalat
Három hipnózis- és egy coach iskola 11 képzését végeztem el, melyekből a Dr. John Butlernél (Hypnotherapy Training International) végzett képzéseket emelem ki a legszívesebben. John jól struktúrált, alapos megközelítése sokat segített számomra, hogy mélyebb megértésre tegyek szert a hipnózis, hipnoterápia területén.

Az elmúlt 10 évben sok embernek segítettem, hogy változzanak, fejlődjenek és megoldják problémáikat, s több mint öt éve oktatom is a hipnózist, hogy mások is elsajátíthassák ezt a csodálatos tudást, melynek segítségével önmaguknak és másoknak is tudnak segíteni.

Gyakorlati területek

A hipnózissal lényegében minden olyan területén lehet dolgozni az életnek, aminél számít, hogy gondolatainkban, érzéseinkben, hiteinkben, hiedelmeinkben mi történik.

Így a területeket, amiben segítséget nyújtok, csak két szempont szűkíti le:
A magyar szabályozásoknak megfelelően egészségügyi tevékenységbe tartozó témákban nem vállalok klienseket, illetve olyan embereknek tudok hatékonyan segíteni, akik maguk is szeretnének változtatni az életükön.

Hipnoterápiás nyelvek
magyar, angol

Elérhetőségek
www.tomhipnozis.hu
+36 30 861 0909
info@tomhipnozis.hu