A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület állásfoglalása

a hipnózis, hipnoterápia magyarországi végzéséről, oktatásáról, jogi helyzetéről

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület úgy tekint a hipnoterápiára, mint egy a támogatás nyújtását és a problémák enyhítését célzó, valamint az emberek önmaguk menedzselésére vonatkozó képességeinek használatára és az erre vonatkozó tudás átadására irányuló gyakorlatra, mely magában foglalja a figyelmi állapotok azon tartományát, amit hipnózisként és transzként ismerünk. Ezek az állapotok elősegítik a figyelem fokozott összpontosítását és a fókuszálás könnyed megváltoztatását.

A hipnotikus transzállapotát létrehozhatja és irányíthatja egy személy önmagának, vagy egy hipnotizőr megteheti ezt egy másik személy vagy csoport számára.

Az emberek azon képessége, hogy megtapasztalják és a saját javukra használják a transzállapotát vagy a hipnózist, egy természetes emberi képesség, melyet az emberi történelem során számos közösségben és tradícióban használtak.

A hipnózis használata megtalálható az emberi társadalomban személyes, személyek közötti, családi, közösségi, vallási és spirituális környezetben is, beágyazódva olyan gyakorlatokba, mint

 • az emberek támogatása és vigasztalása;
 • az egyén bátorítása és útmutatás nyújtása, ide értve a mentális, érzelmi és fizikai szenvedés enyhítését is;
 • a célok meghatározása és azok eléréséhez való motiváció, beleértve a közösségi célokat és motivációkat;
 • és az ima, az elmélkedő és meditációs gyakorlatok, beleértve az olyan természetes emberi képességek használatát, mint a tisztánlátás és az előretekintés, a megbocsátás és a múlt „elengedése”.

A hipnózis sokrétű felhasználási lehetőségeinek eredményeképp a hipnózis és a szuggesztiók olyan eszközökké, módszerekké váltak, melyet számos területen használnak, mint például:

 • önhipnózis,
 • coaching, tanácsadás típusú személyi szolgáltatások,
 • orvosi vagy pszichológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó alkalmazás,
 • szórakoztatás (színpadi hipnózis),
 • marketing (érzelmekre ható üzenetek).

Fontos kérdés, hogy megfoszthatjuk-e a nyilvánosságot attól a jogától, hogy egy olyan emberi tevékenységet, mint a hipnózis, hipnoterápia szabadon gyakorolhasson. Ez alkotmányosan és jogszabályba foglalva csak akkor lenne indokolt, ha ennek szükségszerűsége igazolható a közösség védelme érdekében. Mivel nem bizonyított, hogy a hipnoterápia gyakorlata olyan érdemi kockázatot jelentene a lakosság számára, hogy annak gyakorlatát jogszabályban korlátozni kellene, nincs szükség rá, hogy megtiltsuk annak szabad felhasználását.

A tudományos kutatások módszerének kidolgozása óta, időről időre végeztek olyan kutatásokat, melyek hipnózissal kapcsolatos jelenséget vizsgáltak, s ezen kutatásokból összegyűltek olyan bizonyítékok, melyek visszaigazolják a hipnoterápia gyakorlóinak megállapításait. A hipnotikus transz használatának egyik ilyen jól dokumentált jelensége a fizikai fájdalom egyéni megtapasztalásának kezelése. A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület örömmel fogadja ezeket az eredményeket, s támogatja a hipnózis használatát az emberek javára, ugyanakkor nem gondoljuk, hogy bármely ilyen kutatás indokolttá tenné, hogy a köznapi embereket megfosszuk a hipnózistól és annak gyakorlásától.

Magyarországon a hipnózis, a hipnoterápia nincs törvényileg definiálva és szabályozva, így az a hatályos magyar jogszabályok betartása mellett szabadon alkalmazható, felhasználható, oktatható. A hipnózis, a hipnoterápia korlátozására vagy kisajátítására tett kísérletek általában verseny-ellenes viselkedésre utalnak, ahol egy érdekcsoport nem a közösséget szeretné megvédeni, hanem egy széles körben alkalmazott módszert szeretne kisajátítani magának, s ezáltal az egyének választási szabadságát is korlátozni kívánják.

Szerencsére a világon számos helyen tapasztalható az a békés egymás mellett élés a hipnoterápia és az egyes engedélyhez kötött szakterületek (mint pl. az orvostudomány és a pszichológia) képviselői között, ahol

 • az utóbbiak ajánlják klienseiknek a hipnoterapeutákat, hogy segítséget és támogatást kapjanak, illetve
 • a hipnoterapeuták ajánlják klienseiknek az engedélyhez kötött szakembereket olyan szolgáltatásokért, melyek a hipnoterápia gyakorlatán túlmutatnak.

A hipnoterápia területén az évszázadok alatt összegyűlt tudás és szakértelem ma már sok országban, számos szolgáltatótól elérhetőek tréningek és oktatások formájában. Az emberi kultúrákhoz hasonlóan, ez a tudás és szakértelem az idő múlásával az eltérő földrajzi helyszíneken az adott egyének, közösségek és társadalom igényeihez alkalmazkodott, s ezáltal új előadásmódok és új feldolgozások jelentek meg az ezt gyakorlók számára. Ennek eredményeképp a hipnoterápia által nyújtott előnyök széles körben elérhetőek, hiszen az emberek a saját kultúrájukban, lakhelyükhöz közel is hozzájuthatnak ehhez a szolgáltatáshoz.

Két nemzetközi példa:

Angliában a hipnózis, hipnoterápia egy önállóan elfogadott terápia, mely államilag nincs szabályozva, nincs orvosi vagy bármiféle pszichoterápiás végzettséghez kötve. Úgynevezett önkéntes önszabályozás van, melynek eredményeképp több szervezet is létrejött Angliában, ahol a hipnoterapeuták önként tudják regisztrálni magukat, vállalva, hogy betartják az adott szervezet normáit, sztenderdjeit.

Németországban a hipnózis felhasználásának a feltételei annak függvényében változnak, hogy betegek / betegségek kezelésére kívánja-e valaki használni, vagy sem. Betegségnek nem minősülő esetekben a hipnózis bárki számára szabadon felhasználható. A hipnózis betegségek kezelésére is felhasználható, mindenki számára aki

 • egészségügyi működési engedéllyel rendelkezik (orvos, fogorvos, pszichológus), vagy
 • rendelkezik érvényes Heilpraktiker (~ „alternatív gyógyász”) vizsgával.