Miért érdemes tagnak lenni?

A tagság előnyei

Biztonság

Jogvédelem

Részletesen a biztonságról

Létrehoztunk és folyamatosan napra készen tartunk olyan működési irányelveket, melyek mentén az aktuális jogszabályoknak megfelelően működhetnek tagjaink.

Ezek betartása mellett jogi védelmet is biztosítunk.

Figyelünk helyetted is a változó körülményekre

Kidolgozott dokumentumokkal segítjük a napi munkavégzésedet.

(Például: kliens beleegyező nyilatkozata)

Fellépünk az érdekeink védelmében lásd: Állásfoglalás a “Kuruzsló” törvénnyel kapcsolatban.

Iránymutatás

Etikai szabályzat, szakmai ajánlás

Részletesen az iránymutatásról

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület előírásokat és útmutatásokat fogalmaz meg a hipnózis gyakorlásához, és szabályozza tagjai szakmai működésével kapcsolatos magatartását. Az Egyesület minden tagja köteles betartani a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület Etikai szabályzatát.

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület magas etikai normáinak fenntartása fontos támasza az összes hipnózissal foglalkozó szakember szakmai tekintélyének.

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület tagja elkötelezett amellett, hogy szakmai kapcsolataiban az Etikai szabályzatnak megfelelően viselkedik.

A kidolgozott szakmai ajánlás a gyakorlati tevékenység végzésében ad iránymutatást, magába foglalva az alapvető tájékoztatási elveket is.

Minőség

Első helyen a tudás

Részletesen a minőségről

Fontosnak tartjuk a minőséget, ezért célunk a különböző hipnózist oktató iskolákkal való közös  minőségi követelmény-rendszer kidolgozása, ami magában foglalja a hipnoterapeuta, hipnotizőr, illetve a szakmájában kiegészítő tevékenységként hipnózissal foglalkozó szakember megkülönböztetését is.

Alapelvként jelöljük meg, hogy a hipnózis, hipnoterápia alkalmazásának tudását tartjuk elsődlegesnek.

Fontosnak tartjuk, hogy:

 • ahhoz, hogy tudjunk segíteni másoknak, magunkon is dolgoznunk szükséges;
 • fontosabb tudatában lenni annak a ténynek, hogy minden ember más és más és ezt tiszteletben tartani az egyes hipnózis foglalkozások során, minthogy elméleteket, diplomákat halmozni és közben elveszteni a tisztánlátásunkat, empátiánkat;
 • a hipnózist, hipnoterápiát gyakorló tagjaink az egyesület által minősítettek legyenek, mert ez a minősítés egyaránt szolgálja a hipnózist gyakorló és a hipnózist igénybevevő érdekeit.
 • a párbeszédet a tagsággal és azon túl is, ami magában foglalja a szupervíziót és esetismertetéseket is.

Mi vagyunk a legjobban szervezett Hipnózis Egyesület Magyarországon

Ha azt akarod, hogy a legjobb Hipnózis Egyesület tagja legyél, ne habozz írj nekünk.

Kik lehetnek tagok?

Függetlenek vagyunk, így tagságunk vegyes.

Részletesen a tagságról

 • Tagjaink lehetnek gyakorló hipnoterapeuták, hipnotizőrök, a hipnózist saját egyéb szakterületükön alkalmazók.
 • Az egyesület céljainak megvalósítását segítő támogató tagok.
 • A tagok egyaránt lehetnek természetes és jogi személyek.
 • A hipnózist, hipnoterápiát gyakorló tagjainktól elvárjuk, hogy törekedjenek arra, hogy az egyesület által minősített hipnoterapeutaként gyakorolják a hipnoterápiát.

Érdekképviselet

Nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is érte!

Részletesen az érdekképviseletről

A fentiek alapján már Te is láthatod, hogy munkát fektetünk abba, hogy a hipnózis, hipnoterápia szabad gyakorlásának védelme biztosítva legyen a szakma képviselői és a hipnózist, hipnoterápiát igénybevevők számára.

Ezért figyelemmel kisérjük

 • a jogalkotást
 • a napi sajtót, híreket
 • s mind ezekre a megfelelő fórumokon reagálunk

Készek vagyunk együttműködni mindazokkal a szakmai szervezetekkel, akiknek célja a segítő szakmák méltó képviselete.

Különböző egymással ellentétes értelmezések láttak napvilágot a 2019. évi CXI. számú törvénnyel (továbbiakban Tv.) kapcsolatban, s mivel bizonyos fórumokon a hipnózis, hipnoterápia tiltásának a vélelmezése is felmerült szükségesnek találtuk, hogy egyesületünk is állást foglaljon.

Fellépünk az érdekeink védelmében lásd: Állásfoglalás a “Kuruzsló” törvénnyel kapcsolatban.

Készülünk az Alkotmánybírósághoz is fordulni a fenti problémával kapcsolatban.

Az érdekképviselet a fentieken túl:

 • rendezvények tartása, melyek népszerűsítik a hipnózist, hipnoterápiát
 • Kliens védelem és tájékoztatás
 • szupervízió biztosítása nem csak a tagság számára