Tájékoztatás és védelem

Közérthetően beszélünk

Közérthetően beszélünk arról, hogy mi a hipnózis, hipnoterápia és mire alkalmazható.

Kliens védelem

Az általunk minősített hipnoterapeuták magas szakmai és etikai követelményekről tettek tanúbizonyságot ami garantálja, hogy a lehető legelhivatottabb, legmagasabb színvonalú terápiát nyújtsák. Működésüket szigorú szakmai felelősségre vonhatóság mellet gyakorolják.

Hipnózis

A hipnózis vagy transz egy természetes állapot

Hipnózisról bővebben

A hipnózis transz vagy hipnotikus transzállapot egyidős az emberiséggel. Számos kultúrában ismerték, és felhasználták támogatás nyújtására, különböző testi-lelki problémák enyhítésére, valamint az emberek önmaguk irányítására vonatkozó képességeinek használatára, fejlesztésére.

A hipnózis egyszerű, de a mai ember számára természetfelettinek tűnik, s mint ilyet, számos tévhit övezi. A tévhitek terjesztői közé tartoznak azok:

  • akik – szakértelem hiányában – nem tudják, hogy működik, 
  • akiknek nem áll érdekében, hogy ezt a bennünk rejlő erőforrást kiaknázzuk.

Nem csak hisszük, hanem biztosan tudjuk, hogy a hipnotikus transz egy olyan csodálatos erőforrásunk, mely jelenleg az emberiség számára kihasználatlan, ugyanakkor egyesületünk azon ténykedik, hogy a lehető legszélesebb körben elérhetővé tegye azt.

Hipnoterápia

Tudat alatt működő folyamatokra a tudatalattit célzó módszerrel lehet hatni

Hipnoterápiáról

A nyugati klasszikus hipnózis egyik legkorábbi felfedezése az volt, hogy az elme tudatalatti szintjein léteznek olyan állandó gondolatok, meggyőződések, melyek a kliens érzelmi folyamatait és cselekedeteit káros, önszabotáló irányba terelik. Ezek az ún. rögeszmék – amint gyökeret vertek és megszilárdultak a tudatalatti elmében – tudat alatt hatást gyakorolnak az emberre: ez az oka annak, hogy gyakran eredménytelenek maradnak azon törekvések, melyek a racionális megértés, elemzés, megbeszélés és érvelés segítségével kívánják megváltoztatni vagy eltávolítani azokat. A hipnoterápia hatékonysága annak köszönhető, hogy a probléma gyökeréig hatol oly módon, hogy a tudatalatti elméhez közvetlen hozzáférést biztosító eszközt, a hipnózist használja fel a kliens terápiás céljának elérése érdekében.

A hipnoterápia célja, hogy a kliens jelenlegi öngyengítő, ártó gondolati és érzelmi mintáit úgy változtassa meg, alakítsa át, hogy az ezen mintákat működtető energiát egy új, egészséges, élet-igenlő mederbe tereli.

A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület úgy tekint a hipnoterápiára, mint egy olyan gyakorlatra, ami magában foglalja a hipnózist és a transzt annak érdekében, hogy:

  • a segítő támogatást nyújtson,
  • a problémákat hatékonyan enyhítsék,
  • az emberek megtanulják használni és kiaknázhassák az önmaguk menedzselésére vonatkozó képességeiket.

A hipnózis és a transz állapota elősegíti a figyelem fokozott összpontosítását és a fókuszálás könnyed megváltoztatását.

Minősített tag

A gyakorlatban való szakmai tudást bizonyítja

Mit jelent a minősített tag?

Minősített taggá válhat aki kéri az egyesület szakmai bizottsága általi minősítést. Ekkor a szakmai bizottság előtt kell szaktudásáról tanúbizonyságot tenni, amikor is szupervízió keretében a gyakorlati szakmai működés – szaktudás – kerül megmérettetésre.

Ez a minősítés egyaránt szolgálja a kliens és hipnoterapeuta érdekét!

Az egyesület szorgalmazza, hogy terápiát gyakorló tagjai szerezzenek minősítést.

Az egyetlen Hipnózis Egyesület vagyunk Magyarországon, mely ténylegesen védi a hipnózis szabad használatát

Lépjen kapcsolatba velünk, ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a hipnoterápiával vagy hipnoterapeutával kapcsolatosan.

Védelem

Mindannyiunk érdeke

Védjük a Kliens érdekeit is?

Közérthetően beszélünk arról, hogy mi a hipnoterápia, és mire alkalmazható. Az általunk minősített hipnoterapeuták magas szakmai és etikai követelményekről tettek tanúbizonyságot. Működésüket szigorú szakmai felelősségre vonhatóság mellet gyakorolják.

A társadalom érdekeit védjük: Amikor a hipnózis-hipnoterápia szabad gyakorlásának védelmét látjuk el, akkor e védelemmel biztosítjuk a társadalom minden tagja számára, hogy szabadon, meggyőződése alapján választhasson segítőt a problémái megoldásában.

Szívesen fogadjuk támogatásod, legyen az anyagi vagy erkölcsi támogatás.

Rendezvények

Hogy kiderüljön az igazság

Népszerűsítés, tévhitek eloszlatása, a valóság megismertetése

Rendezvényeink célja, hogy népszerűsítse a hipnózis, hipnoterápia gyakorlását, és olyan közérthető információkkal szolgáljon, melyek eloszlatják a tévhiteket, és megerősítik az embereket azon hitükben, hogy képesek változtatni az életükön.

“A sorsod forgatókönyvének te magad vagy a producere, rendezője és főszereplője is.”